Merhaba Misafir

Çevrimiçi kavram haritalarının fen bilimleri dersindeki başarı ve kalıcılığa etkisi

PDF

Bu çalışmadaki amaç, fen bilimleri derslerinde çevrimiçi kavram haritalarının kâğıt-kalem temelli kavram haritalarına göre öğrenci başarısını ve kalıcılığını ne düzeyde etkilediğini incelemektir. Çalışmanın çalışma grubunu, 28 ortaokul yedinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada kontrol grubuna (14 öğrenci) kağıt-kalem temelli kavram haritaları öğretim metoduyla, deney grubuna (14 öğrenci) ise çevrimçi kavram haritaları öğretim metoduyla 3 hafta (12 saat) süreyle öğretim verilmiştir. Çevrimiçi ve kağıt-kalem temelli kavram haritaları kütle-ağırlık konusunun kazanımlarını kapsayacak şekilde oluşturulmuştur. Çevrimiçi kavram haritalarının oluşturulmasında Captivate eğitsel yazılım programı kullanılmıştır. Ayrıca kütle-ağırlık konusuyla ilgili olarak 24 maddeden oluşan başarı testi (KR- 21=0.695) oluşturulmuştur. Gruplara ön-testin ardından son-test, 45 gün sonra ise kalıcılık testi uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular neticesinde “kütle-ağırlık” konusunun öğretilmesinde çevrimiçi ya da bilgisayar destekli kavram haritalarının kağıt-kalem temelli kavram haritalarına göre akademik başarıya ve kalıcılığa etkisinin daha fazla olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra çevrimiçi kavram haritalarının son-test puanlarına %74’luk anlamlı ve büyük bir etkisi söz konusudur. Bu sonuçlara göre çevrimiçi kavram haritalarının mümkün olan her alanda geliştirilmesi ve kullanılması öğretimi desteklemede büyük önem arz etmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.9779/pauefd.458653
  • Cilt : 2019
  • ISSN : 1301-0085
  • Sayı : 46
  • eISSN : 1309-0275
  • Sayfa Aralığı : 271-289
  • IO Kayıt No : 96420
  • Yayıncı : Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi