Merhaba Misafir

Okul Farkındalığı Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

PDF

Bu araştırmada, Hoy, Gage ve Tarter’ın (2004) geliştirdiği ‘Okul Farkındalığı Ölçeği-OFÖ’nün Türk kültürüne uyarlanması amaçlanmıştır. Araştırmaya, Ankara’da bulunan 17 ilkokul ve ortaokulda görev yapmakta olan 215 öğretmen katılmıştır. OFÖ’ye ait veri seti çeşitli varsayımlar açısından incelendikten sonra geçerlik ve güvenirlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile test edilmiştir. DFA ile OFÖ’nün öğretmen farkındalığı ve müdür farkındalığından oluşan iki faktörlü yapısı doğrulanmıştır. Ölçeğin güvenirlik ve madde analizi çalışmaları kapsamında madde-toplam korelasyonları, iki-yarı test güvenirliği, Cronbach alfa, Guttman lambda, tabakalı alfa, Armor teta, McDonald omega ve alt %27-üst %27lik grup ortalama farkları incelenmiştir. OFÖ’de yer alan 14 maddenin madde ayırtediciliklerinin iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin tamamına ilişkin iç tutarlık katsayısının .88 olduğu ve boyutlarına ilişkin katsayıların ise sırasıyla .83 ve .78 olduğu saptanmıştır. Gerçekleştirilen geçerlik ve güvenirlik analizleri, OFÖ’nün okul farkındalığı yapısının Türk kültüründe ölçülmesi için yeterli psikometrik özelliklere sahip, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.9779/pauefd.454945
  • Cilt : 2019
  • ISSN : 1301-0085
  • Sayı : 46
  • eISSN : 1309-0275
  • Sayfa Aralığı : 250-270
  • IO Kayıt No : 96419
  • Yayıncı : Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi