Merhaba Misafir

Biyoloji öğretmenlerinin biçimlendirici değerlendirmeye yönelik uygulamaları: Öğrenme eksikliğini tanımlama ögesi örneği

PDF

Öğrencilerin mevcut durumları ile hedeflenen öğretim seviyesi arasındaki farkın ortaya çıkartılması olarak açıklanan öğrenme eksikliğini tanımlama, biçimlendirici değerlendirmenin en önemli öğelerinden birisidir. Bu çalışma, biyoloji öğretmenlerin biçimlendirici değerlendirmeye yönelik uygulamalarının öğrenme eksikliğini tanımlama öğesi üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmaya Erzurum ilinde görev yapan 27 biyoloji öğretmeni katılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile toplanan veriler içerik analizine tabii tutulmuştur. Öğretmenler her ne kadar ders öncesinde öğrencilerin ön bilgilerini kontrol etse de, derslerini planlarken alternatif kavramları ve öğrenmeyi etkileyebilecek bireysel özellikleri dikkate almayı göz ardı ettikleri tespit edilmiştir. Ayrıca, öğretmenlerin, ders sonrasında öğrencileri bireysel olarak değerlendirme ve öğrencilere ait öğrenme eksikliklerini belirlemede problem yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Çalışmanın sonuçlarına bağlı olarak, biyoloji öğretmenlerinin biçimlendirici değerlendirme konusunda hizmet öncesi veya hizmet içi eğitim almaları konusunda teşvik edilmesi gerektiği önerisinde bulunulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.9779/pauefd.440455
  • Cilt : 2019
  • ISSN : 1301-0085
  • Sayı : 46
  • eISSN : 1309-0275
  • Sayfa Aralığı : 132-149
  • IO Kayıt No : 96404
  • Yayıncı : Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi