Merhaba Misafir

Çok Boyutlu Ebeveynlik Stillerini Değerlendirme Ölçeği’nin (ÇESDÖ) (Ebeveyn Formu) Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

PDF

Bu çalışmanın amacı, Parent ve Forehand (2017) tarafından geliştirilen “Çok Boyutlu Ebeveynlik Stillerini Değerlendirme Ölçeği’ni (Ebeveyn Formu) (ÇESDÖ)” Türk kültürüne uyarlamak ve ölçeğin psikometrik özelliklerini incelemektir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri 866 ebeveynden (572 anne, 294 baba) elde edilen veriler ile gerçekleştirilmiştir. Analizler SPSS 16. ve AMOS programları ile test edilmiştir. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda ölçeğin yedi faktörlü modeli test edilerek doğrulanmıştır. Araştırma bulgularında ölçüt bağıntılı geçerlik, iç tutarlılık ve test-tekrar test güvenirlik analizleri katsayılarının yeterli düzeyde olduğu görülmüştür. Araştırma sonucu, Çok Boyutlu Ebeveynlik Stillerini Değerlendirme Ölçeği’nin (Ebeveyn Formu) ebeveynlerin ebeveynlik stillerini ölçebilecek yeterlilikte olduğunu göstermiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.9779/pauefd.439949
  • Cilt : 2019
  • ISSN : 1301-0085
  • Sayı : 46
  • eISSN : 1309-0275
  • Sayfa Aralığı : 108-131
  • IO Kayıt No : 96403
  • Yayıncı : Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi