Merhaba Misafir

Okul yöneticilerinin eğitiminde dijital olumlu öyküleme yönteminin kullanımına yönelik bir model önerisi

PDF

Her yaş grubunun eğitimi sürecinde kullanılabilen dijital öyküleme, son zamanlarda yetişkin eğitim sürecinde de kullanılmaktadır. Çünkü dijital öyküleme, yetişkin eğitiminin deneyimlere dayanma ve kendini yönlendirme özelliklerinin rahatlıkla gerçekleştirilmesini sağlayabilmektedir. Bu yönü ile dijital öyküleme okul yöneticilerinin birer lider olarak yetiştirilmesinde etkili kullanılabilecek bir yöntem olarak düşünülmektedir. Bu çalışmada dijital öyküleme yönteminin kullanıldığı bir okul yöneticisi eğitim programı modelinin önerilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada ilk olarak dijital öykülemenin eğitim alanında ve okul yöneticilerinin yetiştirilmesinde kullanımı ele alınmış daha sonra da dijital olumlu öyküleme yönteminin okul yöneticilerinin eğitim sürecinde kullanılabilirliğine ilişkin model önerisi sunulmuştur. Hazırlanan modelde olumlu sorgulama prensiplerinden biri olan olumlu öyküleme yöntemi kullanılmıştır. Bu nedenle modeldeki eğitim programının merkezinde, etkili okulların başarılı okul yöneticilerinin gerçekleştirdikleri örgütsel gelişmeler ve değişimler ile kariyer hikâyeleri yer almaktadır. Her ne kadar olumlu sorgulama ve dijital öykülemenin yönetici/lider eğitiminde ve yetiştirmede etkililiği üzerinde alanyazında bir fikir birliği söz konusu olsa da ikisinin bir arada kullanıldığı modelin işlevselliği ancak deneysel araştırmalarla ortaya konulabilir.

Yayınlandığı Kaynak : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.9779/pauefd.452588
  • Cilt : 2019
  • ISSN : 1301-0085
  • Sayı : 46
  • eISSN : 1309-0275
  • Sayfa Aralığı : 18-38
  • IO Kayıt No : 96396
  • Yayıncı : Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi