Merhaba Misafir

Birleşik sözcük mü öbek mi?

PDF

Birleşik sözcük, birden fazla sözcüğün birleşmesiyle ortaya çıkan bir yapı olduğu için birden fazla sözcüğün bir araya geldiği yapılarla karıştırılmaktadır. Özellikle de hem tanım hem de yapı bakımından en çok benzerlik gösterdiği öbeklerden, eşdizimli sözcüklerden farkını ortaya koymak bu sebeple önemlidir. Çünkü öbekler, değişken, birleşik sözcükler yerleşik yapılardır. Öbekler de birleşik sözcükler gibi kimi zaman bir kavrama karşılık gelmektedir. Kimi zaman da öbekler sözlükselleşme sürecine girmektedir. Bu da durumu daha çok karmaşıklaştırmaktadır. Bu noktada birleşik sözcükleri tespit etmek için çeşitli ölçütler belirlenmiştir. Bu çalışmada sesbilimsel, biçimbilimsel, anlambilimsel, sözdizimsel ölçütlerden ve sözlükselleşme ölçütlerinden yola çıkılarak hangi yapıların birleşik sözcük olduğu konusunda belirleyici ölçütler ortaya konmaya çalışılmıştır. Birleşik sözcükler, öbeklerden farklıdır. Bu farklar çok keskin olmamakla beraber bu tür yapıları birbirinden ayırt etme noktasında yardımcıdır. Bu çalışmada bu farklar ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Türkoloji Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 23
  • ISSN : 0255-2981
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 105-122
  • IO Kayıt No : 95930
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi