Merhaba Misafir

Barok dönem resimlerinde kullanılan ışık tekniklerinin günümüz sinema filmlerine yansıması: Kış Uykusu örneği

PDF

Sinemada anlamın oluşmasında etkili olan unsurlardan biri de ışık kullanımıdır. Işık kullanımı, sahnenin içerisindeki anlamın ve duygunun oluşumuna doğrudan etki eder. Aynı zamanda sinemada ışık kullanımı, filmsel diğer öğeleri de (Mekan, Kostüm, Kamera, Karakter vb.) etkilemektedir. Bu noktada filmsel ışıklandırma teknikleri, sinema dünyasında çok boyutlu şekillerde inşa edilir. Bu çalışmanın amacı barok dönem resim sanatında kullanılmış olan ışıklandırma tekniklerinin, günümüz sinema filmlerine olan bağını ve etkileşimlerini ortaya koymaktadır. Barok sanat üslubunda ressamlar, klasik resim anlayışından bağımsız, hatta ona karşıt bir anlatı geleneği oluşturmuşlardır. Bu yeni bakış açısında en önemli unsurlardan biri de tablolarda kullanılmış olan ışıklandırma teknikleridir. Bu ışıklandırma tekniklerinin günümüz sinema filmlerine olan etkisini belirlemek için örneklem olarak Kış Uykusu filmi seçilmiştir. Bu filmin seçilmesinde ana neden, yönetmenin barok dönemde tablolarda kullanılan ışıklandırma tekniklerini filminde kullanmaya çalışmış olmasıdır. Örnekleme dahil edilen Kış Uykusu filmi nitel içerik ve biçimsel analiz yöntemi ile irdelenmiştir. Çalışmanın sonucunda barok dönemde kullanılmış olan ışıklandırma tekniklerinin örneklem nezdinde günümüz sinema filmlerinde etkili olduğu görülmüştür.

Yayınlandığı Kaynak : Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi (ARTS)
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 1
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 19-30
  • IO Kayıt No : 95850
  • Yayıncı : Mardin Artuklu Üniversitesi