Merhaba Misafir

Editörden

PDF

Merhaba... ARTS neden çıkıyor? Bu soruya verilecek en sarih yanıt sanat ve beşeri bilim alanındaki temel teorik yaklaşımları ve onları çevreleyen tartışmaları kapsayarak bu alanla ilgilenenlere yararlı bir kaynak olmak ve bu bağlamda önemli bir kamusallık yaratabilmek olacaktır. Buradan hareketle ARTS, sanat ve beşeri bilim alanına akademik ölçekte ilgi duyan öznelere seslenmeye ve onların seslerini duyurmaya önem vermektedir. Bunu yaparken problem odaklı kavramsal tartışmalara ağırlık vermeyi hedeflemektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi (ARTS)
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 1
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 95844
  • Yayıncı : Mardin Artuklu Üniversitesi