Merhaba Misafir

Roman tekniği bakımından Fahri Erdinç’in ‘Acı Lokma’ romanı

PDF

Fahri Erdinç, toplumcu gerçekçi bir çizgide eserler veren önemli bir sanatçıdır. 1949 yılına kadar Türkiye’de öykü ve şiir türünde eserler veren Fahri Erdinç’in roman türünde kaleme aldığı ve yayımladığı ikinci eseri ‘Acı Lokma’ adlı eserdir. Romanda ana konu, yazar Fahri Erdinç’in yaşam hikâyesi etrafında şekillenir. Bu açıdan Fahri Erdinç, bu romanda öz yaşam öyküsünü ele alır. Hayat hikâyesinden bahsederken bir sınır getirerek yaşamının ilk otuz yılını konu edinir. Yani Bulgaristan’a kaçmadan önceki kısmını anlatır. Fahri Erdinç, dar gelirli bir öğretmen çocuğu olarak dünyaya gelir. Toplumun genel bir özeti olan hayatı, acılar ve mücadelere sahne olur. Bu durumları tüm çıplaklığı yani gerçekçiliği ile okuyucuya anlatır. Gerçekçi bir çizgiye sahip olan yazar, genel olarak eserlerinde yaşanmış öykülerden yola çıkar. Bu durum neticesinde iki roman halinde hayatını kaleme alır. Hayatının Türkiye dönemini anlattığı bu romanda dönemin Türkiye koşulları hakkında okuyucu geniş bir bilgi sahibi olur.

Yayınlandığı Kaynak : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2667-4424
  • Sayfa Aralığı : 77-91
  • IO Kayıt No : 95836
  • Yayıncı : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi