Merhaba Misafir

Lynne Tirrell’in Anapher Teorisi’nin metin tahliline ilişkin pratik faydaları: Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun hikâyeleri örneği

PDF

Tekrar edilemeyen olaylar ve tekrar edilebilir içeriğin kurgulanmasına fırsat vermesi bakımından anapher(gönderim) temel bir elementtir. Fakat bu tasavvur iki temel probleme sahiptir. (1) Evvela metaforu bir mıknatıs addedilirse diğer tüm kelimeler onun etrafında mı konuşlanır? (2) Metafor bir kelime yahut kelime grubu mudur; yoksa bağlamın tamamı külliyen metaforu mu teşkil eder? Bu soruları net biçimde cevaplamak maksadı ile teoriyi ele alırken bunu misaller ile desteklemeyi ihmal etmedik. Yakup Kadri’nin hikayelerinden misaller ile bu geçişi ve teorinin “geçici ikâme”, “mukayese” ve “etkileşim” gibi temel bakışlarla arasındaki farkı görmek de mümkün olacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2667-4424
  • Sayfa Aralığı : 33-49
  • IO Kayıt No : 95833
  • Yayıncı : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi