Merhaba Misafir

Atatürk Orman Çiftliği yönetim stratejisi

PDF

Bir kurumun kuruluş amaçlarının yerine getirilmesinde ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında, kuruma özgü çıkarılmış mevzuatın, örgütsel yapının ve gelişen koşullara uyum gösterebilme yeteneğinin önemli rolü bulunmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ve seçkin kurumlarından biri olan Atatürk Orman Çiftliği’nin mevzuatı çerçevesinde şekillenen yönetim stratejisi tartışılmaktadır. Bu kapsamda, uygulanan yönetim stratejisi ve ortaya çıkan belirgin sorunlar araştırılarak tespit edilen sorunlara yönelik geliştirilen çözüm önerileri sunulmaktadır. Atatürk Orman Çiftliği mevzuatı 1950 yılında yürürlüğe girmiş ve üzerinden yaklaşık 69 yıl geçmiştir. Mevzuatının mevcut şartlar göz önünde bulundurularak değiştirilmesi ve Atatürk Orman Çiftliği’nin Atatürk’ün vasiyeti doğrultusunda yeniden yapılandırılması, kurumun güçlenerek ayakta kalmasına ve sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Akademik Bakış
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 2019
  • ISSN : 1694-528X
  • Sayı : 72
  • Sayfa Aralığı : 263-274
  • IO Kayıt No : 95420
  • Yayıncı : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı