Merhaba Misafir

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi A1 ve A2 düzeyi ders kitaplarının tanınmış kişiler açısından incelenmesi

PDF

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde başlıca gereçlerden biri ders kitaplarıdır. Kitaplar, öğretmen ve öğrencilere yol göstermesi, planlı ders işlenmesine yardımcı olması, diğer araç ve gereçlere göre daha ulaşılabilir olması gibi birçok nedenden ötürü, derslerde sıklıkla kullanılmaktadır. Yabancılara Türkçe öğretiminde yararlanılan kitapların içerik, sunum, görseller, öğrenci seviyesine uygunluk, kullanışlılık, ilgi çekme, öğrenimi kolaylaştırma gibi birçok açıdan işlevsel niteliklere sahip olmasının önemli olduğu söylenebilir. Ders kitaplarında, halka mal olmuş ünlü kişilerin yer alması, dili öğrenenler açısından günlük hayata uygulanabilir ve ilgi çekici bakış açıları oluşturabilir. Bu tanınmış kişiler öğretilen dilin konuşulduğu ülkede yaşayan ünlüler olabileceği gibi farklı milletlere mensup tanınmış kişiler de olabilir. Bu çalışmada, doküman analizi yapılarak Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 ders kitaplarında yer verilen ünlü kişiler, ünlü oldukları alanlara göre sınıflandırılmış ve betimlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada, A1 ve A2 düzeyleri ders kitaplarındaki görseller, etkinlikler ve okuma parçaları kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlardan hareketle söz konusu ders kitaplarında yer verilen tanınmış kişilerin görsel, etkinlik, okuma parçaları içinde kullanımıyla ilgili sonuçlara varılmış, önerilerde bulunulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Akademik Bakış
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 2019
  • ISSN : 1694-528X
  • Sayı : 72
  • Sayfa Aralığı : 237-248
  • IO Kayıt No : 95412
  • Yayıncı : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı