Merhaba Misafir

Osmanlıdan günümüze liberalizm ve liberal partiler

PDF

İnsanoğlu,değişen yaşam koşulları ve akan zamana karşı tarihin farklı dönemlerinde, nasıl daha iyi ve daha mutlu yaşama kavuşacağı üzerine fikirler sunmuş, teoriler geliştirmiştir. Daha müreffeh, daha özgür bir toplum vaadi ile hayatını, hürriyetini ve mülkiyetini korumak ve artırmak adına ortaya atılan liberalizm de bu ideolojilerden biridir. Devletler ve yönetenler de farklı seviyelerde olmak üzere bu fikirlerin tesirini hissederler ve günün ihtiyaçlarına göre bu fikirleri kısmi olarak ya da önemli bir oranda benimserler. Bu noktada devleti yönetmeye ve toplumu yönlendirmeye talip olan partilerin de bu ideolojilerin taşıyıcı kolonları olduğu belirtilebilir. Bu bağlamda, çalışmanın amacı Osmanlı Devleti’nden günümüze liberalizm düşüncesini ve liberal partileri analiz etmektir. Sonuç olarak bakıldığında Liberalizmin, Türkiye’de kadim bir siyasal düşünüş haline gelemediği; ama bu yönde bazı fikir adamlarının ön plana çıktığı ve parti olarak da kurumlaşma örneklerinin olduğu söylenebilir.

Yayınlandığı Kaynak : Akademik Bakış
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 2019
  • ISSN : 1694-528X
  • Sayı : 72
  • Sayfa Aralığı : 212-226
  • IO Kayıt No : 95406
  • Yayıncı : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı