Merhaba Misafir

Tarihsel bir perspektiften Türkiye'de liberalizm

PDF

Siyasi düşünce tarihinin en güçlü akımlarından biri olan liberalizm; bireysel hak veözgürlükler, hukukun üstünlüğü ve sınırlı devlet, serbest piyasa ekonomisi ve bireyciliküzerine kurulmuştur. Dünyanın bugün karşılaştığı tüm ekonomik ve siyasi sorunlara en tutarlışekilde çözüm üretebilen bir düşünce sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel kabulegöre, kökleri Antik Yunan’a kadar uzanan ve Yakın Çağ'da ideoloji hüviyetini kazanıpdünyayı etkileyen bu fikir akımı, tarihsel süreç içerisinde birçok farklılaşmadan geçerekgünümüze kadar gelmiştir. 19.yüzyıl itibariyle, Osmanlının modernleşme çabaları içinde, butopraklarda da izini göstermeye başlamıştır. Bu makalede ilk olarak liberalizm kavramı,ilkeleri ve tarihsel gelişimi incelenmeye çalışılacaktır. Ardından liberalizmin Türk düşüncehayatındaki yerini, öncülerini, düşünsel etkenlerini ve devlet yönetimine yansımalarını aktarmak amaçlanmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Akademik Bakış
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 2019
  • ISSN : 1694-528X
  • Sayı : 72
  • Sayfa Aralığı : 105-122
  • IO Kayıt No : 95393
  • Yayıncı : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı