Merhaba Misafir

Küreselleşen dünyada e-ticaretin yeri ve üniversite öğrencilerinin giysi satın alma davranışlarında e-ticaret

PDF

Ticaretle bilgi-iletişim araçlarındaki gelişmelerin bütünleşmiş hali olan elektronik ticaret; tüketicilerin alışveriş yapma davranışlarını dönüştürmektedir. Tüketiciler ürünleri internet üzerinden satın alabilmekte moda trendlerini ve stil önerilerini cep telefonları ve sosyal medya üzerinden takip edebilmektedir. Ürün satın almada e- ticaretin olumlu yönleri olduğu gibi olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Olumlu yönlerine her yerde ve her zaman alışveriş yapabilme, küresel ürün yelpazesine ulaşabilme, ürünleri karşılaştırma ve en uygun fiyata alabilme ve daha düşük maliyetle ürüne ulaşabilme gibi örnekler verilebilir. Olumsuz yönlerine ise, ürüne dokunamama ve deneyememe, ödeme ya da kredi kartı kullanımında güven sorunu, iade ya da değişim konusunda yaşanan sorunlar, dağıtım kanallarından kaynaklanan sorunlar ve internet sitesinden kaynaklanan teknik sorunlar gibi örnekler verilebilir. Bu araştırmanın amacı, küreselleşen dünyada e- ticaretin yerini ele alarak üniversite öğrencilerinin giysi satın alma davranışlarında e – ticaret tercihlerini, olumlu yönlerinden yararlanma durumlarını ve giysi satın alama davranışları ile e- ticaret kullanımında karşılaştıkları olumsuz durumları belirlemektir. Araştırma Türkiye’nin en büyük Üniversiteleri arasında yer alan Eskişehir Anadolu Üniversitesinde yapılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında literatür incelemesi ile birlikte araştırmanın amacına yönelik sorulardan oluşan anket formu kullanılmıştır. Araştırma örnekleminde 302 öğrenci yer almaktadır. Araştırma bulguları ilgili başlıklar altında ve istatistiksel incelemeler doğrultusunda sunulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Akademik Bakış
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 2019
  • ISSN : 1694-528X
  • Sayı : 72
  • Sayfa Aralığı : 91-104
  • IO Kayıt No : 95389
  • Yayıncı : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı