Merhaba Misafir

Üretim bilgi sistemleri ile işletme raporlarının oluşturulması: Tekstil sektöründe uygulama

PDF

Üretim topluma ekonomik anlamda yarar sağlayacak ürünlerin tüketicilere ulaştırılması olarak ifade edilebilir. Ürünler İnsan, sermaye, hammadde gibi unsurların girdi olarak çeşitli istasyonlardan işlenerek geçmesiyle elde edilebilir. İşletmelerin üretim kapasitelerini en verimli şekilde kullanmaları için doğru bilgi doğru yer ve zamanda kullanılmalıdır. Günümüzde gelişen Bilişim teknolojisi bilgiyi doğru kullanmada en önemli bir unsur haline gelmiştir. Bilişim teknolojisi içerisinde oluşturduğu sistemler yardımıyla bilgiyi en iyi şekilde işleyerek çalışanlara istedikleri analizler yapacak şekilde sunabilmektedir. Bunlardan birisi olan üretim bilgi sistemleri’ de üretim ile ilgili tüm bilgileri analiz ederek hedeflerin belirlenmesi, üretim araçlarının sağlanması ve programlarının yapılmasına imkân sağlar. Böylece üretim ile ilgili raporlar oluşturularak yönetime karar verme noktasında yardımcı olacaktır. Raporlar işletme ile ilgili tüm bilgiler konusunda farklı açılardan ve bir bütün olarak işletmenin genel gidişatı, departmanların genel performansı hakkında detaylı ve doğru bir görünüm sunar. Bu bilgilerin doğru şekilde raporlanmasıyla geçmişteki bilgilere bakılarak geleceğe yönelik kararlar alınabilecektir. Bu çalışmada işletmenin üretim ile ilgili bilgilerinin analiz edilip bilgi sistemi dahilinde ne tür raporlar oluşturularak karar noktasında yönetime ne tür katkılar sağlayabileceği amaçlanmıştır. Araştırma için Adıyaman’ da yeni faaliyet göstermeye başlamış bir tekstil işletmesi örnek olarak alınmıştır. Bilişim tabanlı üretim bilgi sistemleri yardımıyla ana üretim bölgesi olan Ring iplik makinesi ile ilgili ne tür raporların oluşturulabileceği analizlerle incelenmiş ve üretim ile ilgili çeşitli raporlar oluşturulmuştur. Araştırmadan çıkan sonuçlar yöneticiler ile paylaşılmış olup çeşitli tavsiyelerde bulunulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Akademik Bakış
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 2019
  • ISSN : 1694-528X
  • Sayı : 72
  • Sayfa Aralığı : 80-90
  • IO Kayıt No : 95378
  • Yayıncı : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı