Merhaba Misafir

Osmanlı Devleti’nde eğitim sistemi ve kurumları

PDF

Osmanlı döneminde klasik eğitim kurumlardan Medreselerin programlarında ağırlığı zamanla Dini ilimler oluşturmuştur. Dini İlimler ve akli ilimler 17. Yüzyıla kadar beraber götürdükleri görülmektedir. Osmanlı devleti de diğer devletler gibi kendi vatandaşlarını kendi düşünceleri doğrultusunda yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim müesseseleri kurmuştur. Devlet ve çoğunlukla vakıflar aracılığıyla kurulan ve devletin kuruluşundan yıkılışına kadar çeşitlenerek gelişen bu müesseseleri iki ana guruba ayırabiliriz: 1. Örgün Eğitim Müesseseleri 2. Yaygın Eğitim Müesseseleri. Tanzimat’tan sonra batı tarzında okullaşmaların başladığı görülmektedir. Tanzimat ve sonrasında oluşturulan eğitim kurumlarında Din eğitimi olarak değerlendirilebilecek öğretim faaliyeti sürekli en önde yer almıştır. Osmanlı’da medreselerin zaman içinde Kuran-ı kerim kıraati, Hadis eğitimi ve Tıp eğitimi veren kurumları da içinde çıkarmıştır. Cumhuriyet’tekitevhit-i tedrisat kanunuyla resmen kaldırılmışlardır.

Yayınlandığı Kaynak : Akademik Bakış
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 2019
  • ISSN : 1694-528X
  • Sayı : 72
  • Sayfa Aralığı : 47-57
  • IO Kayıt No : 95371
  • Yayıncı : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı