Merhaba Misafir

Alevi toplumunda gönül eğitimi

PDF

İnsan gönlü, Hakkın evidir. Bu bakımdaninsan yaşamında gönül eğitimi önemli yer tutmaktadır. Gönül eğitimi çocuklukta başlar, ölünceye kadar devam eder. Böyle bir eğitim sürecini herkes göze alamadığı gibi, başarıyla tamamlayanlar da oldukça azdır. Gönül eğitimini, ruh veya nefsin eğitimi olarak isimlendirenler de bulunmaktadır. Bu çalışmada gönül eğitimi konusuna girilmeden önce, nefsin çeşitli kavramlarla ilişkisine değinilmiştir. Nefsin eğitimiaşamalı şekilde ele alındıktan sonra, tasavvufta nefis konusuna değinilmiştir. Daha sonraSünni inançtan farklı olarak,Alevi-Bektaşitoplumunda nefsin eğitimine yardım eden kurumlardan bahsedilmiştir. İslam’ın farklı bir yorumu olan Alevi-Bektaşi inancında, gönül eğitiminin farklı yönleriele alınmış ve tartışılmıştır.Bu yönüyle araştırma, kuramsal bir çalışmadır. Alevi inancında gönül eğitimine yardım eden farklı kurumların bulunduğu, bunların Sünni inanç sisteminde bir karşılığı olmadığı gibi, hatta bazı uygulamaların mekruhbile sayılabileceği düşünülmektedir.İnsanın nefsi ile karşı karşıya bırakılmasının zor bir imtihan olduğu aşikârdır. İslamiyet’in farklı bir yorumu olan Alevi-Bektaşi inancındaki kurum ve uygulamaların gönül eğitimine önemli katkılar sağladığı anlaşılmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Akademik Bakış
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 2019
  • ISSN : 1694-528X
  • Sayı : 72
  • Sayfa Aralığı : 33-46
  • IO Kayıt No : 95368
  • Yayıncı : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı