Merhaba Misafir

AHP ve TOPSİS yöntemleri ile yardıma muhtaç kişilerin seçimi

PDF

Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek maksadıyla her il ve ilçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) vakıfları kurulmuştur. SYD Vakıflarına geçmiş yıllarda yapılan başvurular incelendiğinde vakıfların sahip oldukları kaynakların ihtiyacın tamamını karşılamada yetersiz kaldığı görülmektedir. Mevcut durumda başvuru sahipleri arasından yardım yapılacak kişilerin seçimi vakıf mütevelli heyetinin subjektif değerlendirmelerine bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Oysa bu karar pek çok objektif ve subjektif kriterin birlikte değerlendirilmesini gerektiren önemli bir Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) problemidir. Yardıma muhtaç kişilerin belirlenmesine yönelik olarak literatürde herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu kapsamda, bu çalışma ileAnalitik Hiyerarşi Yöntemi (AHP) ve TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) yöntemlerinin bütünleşik olarak kullanıldığı yeni bir model önerilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Akademik Bakış
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 2019
  • ISSN : 1694-528X
  • Sayı : 72
  • Sayfa Aralığı : 1-17
  • IO Kayıt No : 95360
  • Yayıncı : Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı