Merhaba Misafir

H. Cavid'in şiirler dünyasında Tanrı arketipi

PDF

Makalede, Azerbaycan şiirinin tanınmış şairi H. Cavid'in yaratıcılığındaki Tanrı arketipleri incelenir. Bu arketipin yazarın yaratıcılığında düşünce merkezini, dini-biyografik, aksiyoloji yönlerinnin buluşmasını ifade etmesi odak noktasıdır. Arketipler yardımıyla, metinde gizlenmiş olan anlam yapısının eski haline getirme olasılığı belirlenir. Tanrı'nın arketipi, büyük düşünürün kudretli sanatsal görünümünde güçlü doğaüstü güçler gibi olarak doğaüstü güçler birçok eserlerin yapısal bileşenlerinde, yani kompozisyonunda, konusunda,, kronotopunda (zaman-mekan), suretler sisteminde “zuhur etmesi” araştırmada belirtilir . 20. yüzyıl Azerbaycan şiirinde, yazar tarafından gösterilen arketipin mitopoetik geleneğin izleyicisi olarak rolü belirlenir

Yayınlandığı Kaynak : Journal of Awareness
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.26809/joa.4.012
  • Cilt : 4
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2149-6544
  • Sayfa Aralığı : 147-152
  • IO Kayıt No : 93098
  • Yayıncı : Rating Academy