Merhaba Misafir

Kentte imge üretimi bağlamında sanatsal yaklaşımlar

PDF

Kentler, belli bir topluluğun üzerinde yaşamlarını sürdürdüğü mekân olarak tanımlanmasının yanı sıra, toplumların tarihsel sürecinin ve bununla birlikte toplumsal gerçekliğin sonucunda oluşan yerleşik bir kültürün algısal birikimini yansıtmaktadırlar. Kentsel imgelerin oluşumunda, yaşanılan tarihsel süreç, coğrafi yapı, sosyo-ekonomik ve kültürel gelişim gibi pek çok faktör bir arada bulunmaktadır. Geçmişten günümüze var olan tüm maddi ve manevi değerler imgenin temelini oluşturur ve bedenin varlığıyla birlikte mekânsal bir boyut kazanır. Kimlik ise bu mekânlar arası dolaşımda kendini her tanımlayışında yeni bir durumun deneyimlenişini yaşar. İçerisinde yaşanılan coğrafyanın da etkisiyle bireylerin dış dünyayı algılama biçimleri, ürettiği kültürel değerler, her türlü toplumsal eylemler üzerinde belirleyici birer unsurdur. Bugüne kadar daha çok kişisel nesneler üzerinden giden “imge” kavramı, kentte imge üretimi bağlamında sanatsal yaklaşım ve tavırlar olarak ilerlemektedir. Kentlerde, kamusal mekânlarda yer alan duvar resimleri, seramik eser ve benzeri sanatsal yaklaşımlar kentin kendi coğrafyası ve içerdiği tüm değerler ile ilintili olarak ortaya çıkan etkileşimi sunmaktadır. Çalışma kapsamında kentsel imgenin algılanışı ve bu durumun sonucu olarak ortaya çıkan sanatsal eserler incelenmiştir. Sanatçıların farklı mekân arayışları ve sergileme biçimlerine yöneldikleri günümüz dünyasında sanat eserleri yepyeni bir boyut kazanmaktadır. Sonuç olarak sürekli bir devinim içerisinde olan yenidünyada kentsel imgeler sanatçıları etkisi altına alarak kamusal alanda sanatsal ifade biçimlerine dönüşmektedir. Söz konusu ifade biçiminin izleyiciye kamusal alanda bir adım daha yaklaştırıldığı ve toplum algısına katkı sağladığı düşünülmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Journal of Awareness
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.26809/joa.4.011
  • Cilt : 4
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2149-6544
  • Sayfa Aralığı : 139-146
  • IO Kayıt No : 93096
  • Yayıncı : Rating Academy