Merhaba Misafir

Günümüz görsel sanatında çağdaşlık analizleri ve estetik teoriler

PDF

Tarih boyunca neyin sanat olarak adlandırılacağına dair fikirler sürekli değişmiştir. “Estetik” konusundaki anlam arayışları, disipinlerarası geçişlerden dolayı sürekli yeniden tanımlanması gereken içeriklere ihtiyaç duymuştur. Günümüzde “çağdaş sanat” terimi çok net algılanan bir tanımlama gibi duyulsa da hangi sınırlara kadar ne şekilde varolabileceği, hatta tanımlanır olup olmadığı hararetli tartışmaların konusu haline gelmiştir. Sanatta çağdaşlığa geçişi netleştiren eylem tartışmasız Duchamp’ın “Pisuar”ı ters çevirip duvara asmasıyla başlamıştır. Hazır nesnenin sanatçı tarafından seçilip, sahiplenilebileceği fikri“estetik” kavramını ve içeriğini çok yönlü olarak tartışmaya açmıştır. Bu zeminden hareketle günümüzde, felsefe, psikoloji ve sosyoloji içerikli birçok disiplin, sanat temelli çalışmalara eklemlenmiştir. Son yıllarda, birçok sanatçı, temel konularının ürettikleri sanat eserleri değil, sanatsal sürecin kendisi olduğunu dile getirmektedir. Çağdaş sanat adı altında üretilen kimi işler, zamanın kültürel ve siyasi havasını yansıtmaya eğilimli olsa da estetik irdelemeler açısından şüphe ve ironi barındırmaktadır. Araştırmanın amacı; sanat çalışmalarındaki çağdaşlık analizlerini, estetik değerin varlığı üzerinden yorumlamaya açmaktır. Bu konuda çeşitli görüşlerin olabileceği üzerinden hareketle, sanattaki değişim ve dönüşümün getirdiği- kapital ve duygu arasındaki iki uçlu- yorumlamaların olması kaçınılmazdır.

Yayınlandığı Kaynak : Journal of Awareness
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.26809/joa.4.008
  • Cilt : 4
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2149-6544
  • Sayfa Aralığı : 97-110
  • IO Kayıt No : 93089
  • Yayıncı : Rating Academy