Merhaba Misafir

Cornucopia miti ve çağdaş yorumları

PDF

Cornucopia; bereket boynuzu anlamına gelen Latin kökenli bir terimdir. Batı sanatı tarihine bakıldığında sanat yapıtlarında; içinden çiçek, meyve kimi zaman da para taşan bir boynuz ya da boynuz biçimli bir kap olarak betimlenmiştir. Sanatta; bolluk, bereket, başarı ve iyi şansın simgesi olarak sembolik ve dekoratif amaçlarla kullanılmıştır. Ortaya çıkışı Antik Yunan kaynaklı mitolojik hikâyelerde anlatılmış olan Cornucopia’nın; daha eski çağlardaki Ana Tanrıça inancında yer alan boynuz-bereket-ay sembolleriyle ilişkili olması mümkündür. Günümüzde bereket kavramının; üretim biçimlerinin değişimi ve kapitalist sistemin etkisi ile geçmiş dönemlerden farklı bir anlayışla ele alındığı gözlenir. Bu anlayışın sonucu olarak; küresel boyuttaki tüketim kültürü, seri üretim, doğalın bozulmasına göz yuman kar arzusu, doğanın ticarileşmesi gibi yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Kimi sanat yapıtlarında Cornucopia simgesinin bu anlayışa yönelen eleştirel bir biçimde kullanıldığı görülür. Bu çalışmada; günümüzde bile sanatsal tasarım ve yapıtlarda bereket sembolü olarak yer alan Cornucopia’nın yorumları incelenmiştir. Geçmişten ve günümüze Cornucopia ile temsil edilen değerlerin değişimi ele alınmıştır. Böylelikle kültürel dönüşümün ortaya konması amaçlanmıştır. Bir bereket sembolü olan Cornucopia hakkında bir farkındalık oluşturmak hedeflenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Journal of Awareness
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.26809/joa.4.002
  • Cilt : 4
  • Sayı : 1
  • eISSN : 2149-6544
  • Sayfa Aralığı : 19-30
  • IO Kayıt No : 93072
  • Yayıncı : Rating Academy