Merhaba Misafir

Sayfa tasarımı nedir?

PDF

Bir yayının etkin olabilmesi niteliğine, içeriğine, kullanılan yazı karakterine, görsellerine, baskı tekniğine, tercih edilen kâğıt özelliğine doğrudan bağlı bulunmaktadır. Bunun için tasarımcı grafik düzen ve görsel tasarım ile birlikte belirtilen hususları da iyi düşünerek ve doğru kullanarak tasarım yapmak zorundadır. Bir sayfa tasarımının, tasarım gerekliliklerini yerine getirmesi okuyucunun da etkilenmesini sağlayacaktır. Sayfa Tasarımı; tasarımın başlangıcından bu yana öncelikle basılı alanlarda, sonrasında internetin de hayatımıza girmesiyle dijital platformlarda iletişimin sürdürülebilmesi için hizmet etmektedir. Bu yüzden hangi alan için hazırlarsak hazırlayalım, sayfa planında sütun genişliği, yazı karakteri seçimi, punto büyüklüğü, satır arası boşluk kullanımı, görsel ögelerin dizilimi vb. unsurlar gerek tasarımda lekesel değer açısından gerekse de mesajın iletilmesi açısından önemli bir role sahiptir. Sayfa Tasarımı üzerine yapılan bu araştırmanın birinci bölümünde giriş ve araştırmanın yöntemine, ikinci bölümünde sayfa tasarımının tanımına, üçüncü bölümde tasarımın kullanıldığı alan ve araçlara, dördüncü bölümde ise sayfa tasarımının kurallarına, son olarak beşinci bölümde sonuç kısmına yer verilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Journal of Arts
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.31566/arts.2.007
  • Cilt : 2
  • ISSN : 2636-7718
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 95-112
  • IO Kayıt No : 93045
  • Yayıncı : Rating Academy