Merhaba Misafir

Türkiye’de katılım bankacılığının analitik incelenmesi

PDF

Bu çalışma Türkiye’deki katılım bankacılığı uygulamaları ve performansı ile ilgili analizler içermektedir. Katılım Bankacılığının geliştirilmesinin, faiz kavramına karşı olan ve bankacılık sisteminden yeterince yararlanamayan kişilerin sisteme girmesini özendirici bir rol oynayacağı düşünülmektedir. Çalışmamızda, Katılım Bankacılığı’nın genel terminolojisi, Türkiye’deki mevcut durumu ve işleyişi incelenmekle birlikte, analitik açıdan değerlendirmesi yapılmakta, S.W.O.T Analizi ve Mali Yapı Analizlerine ilave olarak ”Hausman Testi”ni içeren ”Panel Veri Analizi” ile katılım bankalarının bilanço kalemlerinin makroekonomik değişkenlerle bağlantısını gösteren Çoklu Regresyon Modeline yer verilmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Maliye ve Finans Yazıları
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 2019
  • ISSN : 1308-6014
  • Sayı : 111
  • Sayfa Aralığı : 201-232
  • IO Kayıt No : 92978
  • Yayıncı : Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı