Merhaba Misafir

Katılım bankası müşterilerinin hizmet kalitesi algılarının ölçümlenmesi üzerine bir araştırma

PDF

Bu çalışmada katılım bankası müşterilerinin bankacılık hizmet kalitesi algılarının ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda; İstanbul ilinde ikamet eden katılım bankalarının müşterilerinden kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen 399 kişinin katılımıyla bir anket çalışması gerçekleştirilmiş ve katılımcıların katılım bankacılığı hizmet kalitesine yönelik algıları arasındaki farklar incelenmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlar, katılımcıların cinsiyet değişkeni hariç tüm değişken grupları arasında katılım bankacılığına ilişkin genel bankacılık hizmet kalitesi algıları arasında anlamlı bir farklılık bulunduğunu göstermektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Maliye ve Finans Yazıları
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 2019
  • ISSN : 1308-6014
  • Sayı : 111
  • Sayfa Aralığı : 171-200
  • IO Kayıt No : 92975
  • Yayıncı : Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı