Merhaba Misafir

Sağlık hizmetlerinden faydalanma açısından hakkaniyet

PDF

Herkesin sağlık hizmetlerine erişim sağlaması Türk Sağlık Politikasının en önemli hedeflerinden birisidir. Bu çalışma 2002 ve 2003 yıllarına ilişkin veri seti kullanılarak, Türk Sağlık Sisteminin, eşit ihtiyaca eşit tedavi uygulanması şeklinde tanımlanan yatay hakkaniyet prensibi ile uyumlu olup olmadığını incelemektedir. Analiz, ayakta alınan sağlık hizmetleri, yatarak hastane hizmetleri ile koruyucu ve diğer sağlık hizmetleri için, yatay hakkaniyetsizlik endeksi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan analiz sonucunda incelenen tüm sağlık hizmetleri açısından istatistiki olarak anlamlı ve pozitif bulunan Konsantrasyon Endeksi 2002 ve 2003 yıllarında Türkiye’de eşit ihtiyaca eşit tedavi verilmediğini ortaya koymuştur. Hakkaniyetsizlik koruyucu ve diğer sağlık hizmetleri için diğer sağlık hizmetlerine göre daha yüksektir. Konsantrasyon Endeksinin ayrıştırılması sonucunda hakkaniyetsizliğe neden olan en büyük etkenin ölçeklendirilmiş logaritmik harcamalar olduğu görülmüştür.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.33630/ausbf.545321
  • Cilt : 74
  • ISSN : 0378-2921
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 549-580
  • IO Kayıt No : 92508
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi