Merhaba Misafir

İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’nin ulusal inovasyon sistemlerinin incelenmesi: Türkiye için öneriler

PDF

Dünya üzerinde küreselleşmenin etkisi rekabetin küresel düzeye taşınmasıdır. Rekabetin giderek şiddetini artırdığı küresel dünyada ülkelerin varlığını sürdürebilmesinin temelinde inovasyon yer almaktadır. Karmaşık yapıya sahip olan inovasyon kavramı, ulusal inovasyon sistemleri ve inovasyon politikaları ile çözülmeye çalışılmaktadır. Çalışmada, inovasyon göstergelerinde öncü olarak kabul edilen ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere’nin ulusal inovasyon sistem ve politikaları incelenmiştir. Bu ülkelerle birlikte Türkiye’nin de ulusal inovasyon sistem ve politikaları ele alınmıştır. Bu incelemeler sonucunda, Türkiye’nin bilim ve teknoloji konusunda dünyadaki gelişmeleri detaylı bir şekilde izlemesi ve bu gelişmelerin elde edilmesinde ülkelerin kullandığı yol haritalarını kendi ülkesine uygun hale getirmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’nin ulusal inovasyon sistem ve politikalarında öne çıkan kilit noktalar dikkate alınarak, Türkiye’nin inovasyon performansını artırabilecek tespit ve öneriler sunulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.33630/ausbf.536916
  • Cilt : 74
  • ISSN : 0378-2921
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 511-547
  • IO Kayıt No : 92506
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi