Merhaba Misafir

Okul çocuklarında inmemiş testis ve enürezis prevalansı: Prospektif epidemiyolojik kesitsel bölgesel çalışma

PDF

Amaç: İnmemiş testis ve enürezis, çocukluk çağında sık rastlanan sağlık sorunları olup zamanında tanı ve tedavilerinin yapılması gelecekteki komplikasyonların önlenmesi açısından büyük öneme sahiptir. Biz de bu çalışmada inmemiş testis ve enürezise dikkat çekerek okul çocuklarındaki prevalanslarını belirlemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel epidemiyolojik çalışma Tokat il merkezi ve ilçelerindeki ilkokul ve orta öğretim okullarındaki erkek çocuklarda yapıldı. Dış genital muayeneleri inmemiş testis için yapıldı ve enürezis sorgulandı. Çocukların antropometrik ölçümleri, ailede sigara ve alkol kullanımı sorgulandı ve inmemiş testis ve enürezisle ilişkileri araştırıldı. Çalışmaya alınan çocuklar yaşa göre 6–9, 10–14 ve 15–18 şeklinde üç gruba ayrıldı. Bulgular: Toplam 6 ile 18 yaşları arasındaki 613 erkek okul çocuğu çalışmaya dahil edildi. İnmemiş testis 8 (%1,3), enürezis ise 116 (%18,9) çocukta saptandı. Annelerde sigara kullanımı oranı %17,9 iken babalarda %80 tespit edildi. Çocukların evinde %44,9 oranında sigara içilmekteydi. Evinde sigara içilenlerde inmemiş testis prevalansı %2,2 iken içilmeyenlerde bu oran %0,6 saptandı (p=0,085). Evinde sigara içilenlerde enürezis prevalansı %26,2 iken içilmeyenlerde bu oran %13 hesaplandı (p<0,001). Ayrıca 6–9 yaş arası çocuklarda enürezis prevalansı %61,8 ile diğer yaş gruplarından yüksekti (p<0,001). Sonuç: Tanı almamış inmemiş testise okul çağı çocuklarında halen rastlanmaktadır. Geç kalınmasının malignensi ve infertilite gibi ciddi sonuçları olmasından koruyucu hekimlikte ciddiye alınması için çalışmalar yürütülmelidir. Enürezis erkeklerde sıkça rastlanmakta ve psikososyal gelişim ve akademik başarıdaki olumsuz etkilerinin önlenmesi için ailelerin tıbbi yardım almaları üstünde durulmalıdır. Evde sigara içilmesi erkek çocuklarda enürezis sıklığını arttırabilir.

Yayınlandığı Kaynak : Journal of Contemporary Medicine