Merhaba Misafir

Türkiye’de neoliberalizmin kuruluş süreci: 1980-1994

PDF

Neoliberalizmin Türkiye’de kuruluş süreci, Türkçe sosyal bilim literatüründe en çok işlenmiş konuların, en çok referans verilmiş olguların belki de başında gelmektedir. Yine de yaşanan dönüşümün derinliği ve izlerinin sürekliliği düşünüldüğünde, ilerleyen zaman zarfında konuyu yeniden değerlendiren çalışmalara olan ihtiyacın kapanmadığı ve hep bir gereklilik olarak kalacağı da söylenebilir. Bu makalede ilgili süreç, sermayenin kar oranı, meta alanının gelişimi ve toplumsal yeniden inşa süreci olmak üzere üç temel başlık etrafında yeniden formüle edilmekte; neoliberalizmin kuruluş sürecinin 1994 krizi ile tamamlandığı düşüncesiyle, 1980’den başlayarak bu tarihe kadar yaşanan gelişmeler sınıf refleksleri üzerinden ele alınmaya çalışılmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.33630/ausbf.545324
  • Cilt : 74
  • ISSN : 0378-2921
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 429-464
  • IO Kayıt No : 92503
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi