Merhaba Misafir

Uluslararası’nın Beckçi eleştirisi

PDF

Refleksif modernleşme, ikinci modernite, kozmopolitanlaşma ve dünya risk toplumu kuramlarının öncülerinden ve Uluslararası İlişkiler alanında özellikle risk toplumu üzerine çalışmalarıyla bilinen sosyolog Ulrich Beck, Uluslararası İlişkiler yazımının tarihsel olarak ulusal durum tasavvuru üzerine inşa edildiğini, metodolojik ulusçuluğun alana içkin bir pratik olduğunu ve bunun ötesine geçmek için kozmopolitan bir metodoloji takip edilmesi gerektiğini savunmaktadır. Buradan hareketle bu çalışma metodolojik ulusçuluğun Uluslararası İlişkiler alanındaki içkin konumuna yönelik bir sorgu oluşturmakta, Ulrich Beck’in kozmopolitan sosyolojisinin ve metodolojik kozmopolitanizminin ilgili yanlışın ötesine geçmek için sunduğu araçları ve imkânları tartışmakta ve bu minvalde Beckçi kozmopolitanizmin alanda mevcut analiz birimleri ve kategorileri için öngördüğü değişim ve dönüşümleri tartışmaktadır. Çalışma, önerilen kozmopolitan dönüşümün anlamını genelde Uluslararası İlişkiler, özelde de Ulusötesi İlişkiler ve Dış Politika çalışmaları alanları için ayrı ayrı sorgularken, kozmopolitan yaklaşımın metodolojik ulusçuluğu ve onun getirdiği indirgemeci sorunları aşarak ilgili alanlara, temel araştırma kategorileri olan ulusalı, uluslararasını, ve küreseli ulusötesi nitelikli yapılar ve ilişkiler olarak yeniden tanımlama ve bu minvalde inceleme imkanı sunduğunu savunmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.33630/ausbf.536277
  • Cilt : 74
  • ISSN : 0378-2921
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 405-427
  • IO Kayıt No : 92501
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi