Merhaba Misafir

Avrupa’nın mülteci politikalarına oryantalist yaklaşımı: Suriye krizi sonrası Avrupa ve Türkiye ilişkileri

PDF

Makalede Avrupa’nın son yıllarda karşılaştığı göç ve iltica sorununa yönelik yürüttüğü koruyucu politikalar Oryantalizm üzerinden tartışılmıştır. Batı’nın Doğu’yu anlamak için çok uzun süre önce geliştirdiği Oryantalizm, Bat’ının Doğu’yu ötekileştirerek kendisini tanımlamasıdır. Suriye’deki çatışma nedeniyle yaşanan göçler karşısında Avrupa Birliği ülkeleri duyarsız ve yetersiz kalmıştır. Batı dışı bir medeniyetin üyesi olan ve batıya gitmeye çalışan Suriyeli mülteciler, modern Avrupa’nın kutsal değerleri için bir tehdittir. Türkiye ile imzalanan AB anlaşmaları ile mülteciler Avrupa sınırlarından uzaklaştırılmış ve Avrupa Birliği’nin Ortadoğu’ya açılan sınırı olan Türkiye’de bekletilmişlerdir. Avrupa Birliği, Avrupa merkezli bu yaklaşımı ile mülteci sorununu yorumlamış ve Türkiye’nin konumunu şekillendirmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.33630/ausbf.535398
  • Cilt : 74
  • ISSN : 0378-2921
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 357-380
  • IO Kayıt No : 92497
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi