Merhaba Misafir

Türkiye’de siyasal söylemin değişen ve değişmeyen değer öncelikleri: 2002, 2007 ve 2011 seçim söylemleri üzerine bir değer

PDF

Siyasal aktörlerin seçim dönemlerindeki söylemlerinin değerler açısından incelendiği bu araştırmada, seçmenin beklentilerine karşılık vermek amacıyla söylemlerde hangi değerlere atıf yapıldığı incelenmiştir. Siyasal aktörlerin 3 Kasım 2002, 22 Temmuz 2007 ve 12 Haziran 2011 seçim dönemlerinde seçmeni ikna etmek için hangi beklenti ve değerlere seslendikleri, siyasetin değişen ve değişmeyen değer öncelikleri ve bunlar sonucunda Türkiye siyasetinin değer önceliklerine göre sıralanmış hiyerarşik değer sistemi belirlenmeye çalışılmıştır. 2000 sonrası Türkiye siyasetinin önemli ve değişmeyen aktörleri olarak AKP, CHP ve MHP’li siyasal aktörlerin bahsedilen seçim dönemlerinde gazetelere yansıyan söylemleri incelenmiştir. Schwartz Değer Ölçeği’nde yer alan değerlerin analiz kategorileri olarak kullanıldığı bir nitel içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda incelenen üç seçim döneminde üç siyasi partinin temsilcilerinin de en fazla atıf yaptıkları ilk dört değerin, sırası değişmekle birlikte, aynı olduğu saptanmıştır. Türkiye siyasetinde sıradan politik kültürün ortak iyisini temsil eden bu değerlerin başarılı olmak, kendi amaçlarını belirlemek, sorumluluk sahibi olmak ve dürüstlük olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’de siyasal söylemin ortak bir siyasal popüler kültürden beslendiği ve kazanan ya da kaybeden parti farkı olmaksızın benzer değerlere yaslanan söylemlerle seçmenin ikna edilmeye çalışıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.33630/ausbf.536782
  • Cilt : 74
  • ISSN : 0378-2921
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 319-355
  • IO Kayıt No : 92495
  • Yayıncı : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi