Merhaba Misafir

Bir üniversite hastanesi noroloji yoğun bakım ünitesinde gelişen enfeksiyonların değerlendirilmesi

PDF

Amaç: Hastane enfeksiyonları (HE) sıklığı, uzamış yaşam, gelişen teknoloji, artmış invaziv girişimler ve uzamış yatış nedeniyle giderek artmaktadır. Yoğun bakım üniteleri (YBÜ) HE’nin en sık görüldüğü hastane birimleridir. Nöroloji YBÜ (NYBÜ)’de gelişen HE’ler altta yatan primer hastalıklar, genel durum bozukluğu, artmış invaziv işlemler sebebi ile artmış mortaliteye yol açar. Bu çalışmada NYBÜ’de bir yıl içinde invaziv alet kullanımı gelişen enfeksiyonları, izolatlarını değerlendirmeyi planladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 2017 yılı içerisinde takip edilen 232 hasta alınmış, enfeksiyon kontrol komitesi (EKK) hemşireleri ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı'nca NYBÜ’ne gerçekleştirilen vizitlerde HE tanısı almış hastalar, izolatlar, direnç profilleri, tutulum tanımları incelenmiştir. Bulgular: Çalışmamızda NYBÜ’de yatan hastalarda mortalite %27,15, HE gelişen grupta ise mortalite %56,66 olarak bulunmuştur. En sık görülen enfeksiyon %43,3 ile ventilatör ilişkili pnömoni (VIP) en sık etken ise %28,9 ile Acinetobacter baumannii saptanmıştır. Sonuç: NYBÜ’de EKK’nın sık rastlanan nozokomiyal patojenlerin yayılma ve bulaşmasına karşılık alacağı tedbirlere uyum sağlamak, standart önlemlere ve el hijyenine riayet etmek ve gereksiz invaziv alet kullanımından kaçınmak gerekmektedir. Enfeksiyon oran ve hızları değerlendirilmeli, ulusal sürveyans verileri ile karşılaştırılmalıdır. Sık karşılaşılan patojenler ve antibiyotik direnç özelliklerinin iyi tanımlanması ampirik tedavinin uygun ve vaktinde başlanmasında, morbidite ve mortalite azalmasında önemlidir.

Yayınlandığı Kaynak : Journal of Contemporary Medicine