Merhaba Misafir

10. sınıf iki boyutlu sanat atölye ders kitabında yer alan görsellerin değerler kavramıyla incelenmesi

PDF

Eğitim sisteminin hedefi, toplumun beklentilerine cevap vermek ve onu şekillendirmeye çalışmaktadır. Bu hedef doğrultusunda bireyi yetiştirmek amacıyla müfredata uygun çeşitli içeriklere sahip ders kitapları hazırlanır. Buradaki amaç, toplumsal bir kültür zemini meydana getirmektir. Bunun için de öncelikle ortak değerlerin olması gerekir. Sanat, ahlak, çeşitli normlar ve fikirler bunlardan öne çıkanlardır. Okul, bu değerlerin aktarıldığı en önemli kurumdur. Eğitim, toplumda nitelikli bireyler yetişmesini sağlar. Ders kitapları ise konuların ve kazandırılmak istenen davranışların öğrenciye aktarılmasında en önemli araçtır. İki Boyutlu Sanat Atölye dersinin öğrencilere değer kazandırmada önemli bir rolü bulunmaktadır. İçeriğinde bulunan sanat, birey, toplumların sanat anlayışları, yaşayışları gibi konular bu dersin bireylere değer kazandırmadaki rolünü göstermektedir. Değerlerin bireye ve topluma kazandırılmasında yazıdan çok görseller önemlidir. Çünkü görseller, çeşitli semboller ifade etmenin yanı sıra subliminal mesajlar vermektedir. Görsel yazıdan daha hızlı bir şekilde algılanmakta ve kalıcılığı bilinçaltına yerleşmektedir. Bu bağlamda bireyin analiz, sentez ve duygu boyutu büyük önem taşımaktadır. Görseller, bireyin dikkatini çekerek onu yüksek algısal boyuta ulaştırabilir. Bu durum, değer öğretiminde önemli bir kazanımdır. Bu araştırmada 11. Sınıf İki Boyutlu Sanat Atölye ders kitabında yer alan görsellerin ne gibi değerler ortaya çıkarabileceğine dair bilgiler araştırılmıştır. Öğrencinin, görsel materyalleri kullanarak çalışkanlık, yardımlaşma ve sorumluluk gibi değerleri kazanmasını hedefleyen bu metinde nitel araştırma metodolojisi içerisinde yer alan doküman inceleme yönteminden faydalanılmıştır. Ders kitabına konan görseller derinlemesine incelendiğinde realizm akımındaki sanatçı ve görsellerin diğer akımlara göre daha az üzerinde durulduğu görülmektedir. Bu doğrultuda araştırmada amaçlanan, realizm akımına mensup sanatçı ve görsellerin incelenerek çalışkanlık, yardımlaşma ve sorumluluk gibi değerlerin öğrenciye eğitimle verilmesidir.

Yayınlandığı Kaynak : İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2667-4343
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 25-39
  • IO Kayıt No : 92164
  • Yayıncı : Bilgiçağı Eğitim Danışmanlık ve Yayıncılık Sanayi Ticaret Limited Şirketii