Merhaba Misafir

Endüstri 4.0: Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde teknoloji kullanımı eğilimleri

PDF

Geçmişte olmadığı kadar tüketicilerin daha özelleştirilmiş ve kişiselleştirilmiş talepte bulunuyor olmaları lojistik uygulamaların her müşterinin gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayabilecek, buna karşılık minimum maliyet ile bu gereksinimlere cevap verebilecek durumda olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, lojistik faaliyetlerin gereksinim duyduğu en iyileştirme uygulamaları; mümkün olan en kısa zamanda çözümler yaratabilecek ve bu çözümleri her süreçte daha da iyileştirebilecek sistemlere ihtiyaç duymaktadır. Bu kapsamda problemlerin etkin bir biçimde çözümü ile bu sistemlerin etkinliği, hızı ve verimliliği arasında bir korelasyon olduğu görülebilmektedir. Yakın bir gelecekte bu teknolojilerin ve sistemlerin alanlarını daha da genişleterek otonom olarak bu operasyonları gerçekleştirebilir hale gelebileceklerine yönelik güçlü deliller mevcuttur. Bu çalışma lojistik ve tedarik zinciri alanında söz konusu olan gelişmelere ve yaklaşımlara odaklanmakta, yakın bir gelecekte lojistik faaliyetlerin oynayabileceği yeni rolleri göz önüne sermeyi hedeflemektedir. Çalışmada gözlem ve analiz yöntemleri kullanılmış, farklı ölçeklerde lojistik faaliyet yürüten işletmelerin yanı sıra, lojistik hizmet talebinde bulunan endüstrilerin bu alanda gerçekleştirdikleri ilerlemeler ve gelişmeler dikkate alınmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : EKEV Akademi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17753/Ekev1039
  • Cilt : 23
  • ISSN : 1301-6229
  • Sayı : 77
  • eISSN : 2148-0710
  • Sayfa Aralığı : 119-134
  • IO Kayıt No : 91509
  • Yayıncı : EKEV Yayınevi