Merhaba Misafir

Net enerji ithalatçısı ülkelerin petrol tüketiminin gelir ve fiyat esneklikleri

PDF

Bu çalışma, 1990-2016 döneminde net enerji ithalatçısı 49 ülkenin petrol talebini panel veri modeli çerçevesinde analiz etmeyi amaçlamıştır. Ülkeler tükettikleri toplam enerjinin ne kadarını ithal ettiklerine göre yüksek ve düşük enerji ithalatçısı ülkeler olarak iki panel şeklinde ele alınmıştır. Yüksek enerji ithalatçısı 26 ülke (Panel A) ve düşük enerji ithalatçısı 23 ülke (Panel B) için petrol talebinin gelir ve fiyat esneklikleri hesaplanmıştır. Uzun dönem eşbütünleşme katsayıları tahmin sonuçları her iki panel geneli için de, petrol talebinin gelir esnekliğinin pozitif ve anlamlı; fiyat esnekliğinin ise yine her iki panel geneli için de negatif ve anlamlı olduğunu göstermiştir. Ayrıca, her iki panel geneli için de fiyat esnekliği gelir esnekliğinden düşük bulunmuştur. Elde edilen bir diğer bulgu, yüksek enerji ithalatçısı ülke panelinin (Panel A); fiyat esnekliği (-0.03) düşük enerji ithalatçısı ülke paneline (Panel B) göre (-0.41) daha düşük hesaplanmıştır. Benzer şekilde yine yüksek enerji ithalatçısı ülke panelinin (Panel A) gelir esnekliği (1.18) düşük enerji ithalatçısı ülke paneline (Panel B) göre (1.04) daha yüksek hesaplanmıştır. Son olarak AMG (Arttırılmış Ortalama Grup Etkisi Tahmincisi) tahmincisi kullanılarak ülkelerin uzun dönem bireysel katsayıları hesaplanmıştır. Elde edilen bu sonuçlara dayanarak, bazı önemli politika sonuçları önerilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : EKEV Akademi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17753/Ekev1055
  • Cilt : 23
  • ISSN : 1301-6229
  • Sayı : 77
  • eISSN : 2148-0710
  • Sayfa Aralığı : 77-96
  • IO Kayıt No : 91502
  • Yayıncı : EKEV Yayınevi