Merhaba Misafir

Yenilik, örgüt kültürü ve sinizm: Van YYÜ’de örnek bir uygulama

PDF

Çalışmanın amacı, örgütlerin hızla gelişen çevrede rekabet avantajını sürdürebilmek açısından oldukça önemli bir kavram olan yenilikçiliğin ne olduğunu anlamak ve örgüt kültürüne yansımalarını araştırmaktır. Aynı zamanda bir diğer amaç ise, örgüt içi tutum ile davranışları etkileyen çağımızın hastalığı da denilebilecek toplumsal yaşamda karşılaşılan ve her şeye karşı olumsuz algıları yansıtan bir kişilik özelliği olan sinizm algısının örgütteki etkilerini incelemektir. Bu bağlamda, Van Y.Y.Ü. İdari Personelleri üzerindeki sinizm seviyeleri ve bu algının örgüte etkileri incelenmiştir. Bu çalışmanın teorik kısmının hazırlanmasında konu ile ilgili basılmış olan kitap, tez, internet kaynakları, makaleler vb. kaynaklardan faydalanılmıştır. Uygulama kısmında ise, anket çalışması yapılmış ve elde edilen sonuçlar SPSS istatistiki program kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan Van Y.Y.Ü. İdari Personel katılımcılarda, sinizm algısına yönelik ilişkiler tespit edilmiştir. Elde edilen veriler, katılımcıların küreselleşen dünyanın yoğun temposunda başta çalıştıkları iş kolu olmak üzere, üst yönetime, çalışma düzenine ve kendilerine ciddi zararlar verebilecek sinik davranışlar sergilediği ön plana çıkmakta, panzehrinin ise; olumsuzluklar, hayal kırıklıkları, şüphe duygusu, güvensizlik ve şikâyet gibi düşüncelerden oluşan sinizm algısından uzak durularak, dürüstlük, samimiyet, adalet, doğruluk, örgütsel bağlılık, iç iletişim, örgütsel özgüven gibi stratejilerin geliştirmesi gerekliliğinin olmasıdır.

Yayınlandığı Kaynak : EKEV Akademi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17753/Ekev1091
  • Cilt : 23
  • ISSN : 1301-6229
  • Sayı : 77
  • eISSN : 2148-0710
  • Sayfa Aralığı : 1-19
  • IO Kayıt No : 91495
  • Yayıncı : EKEV Yayınevi