Merhaba Misafir

Aktif büyüklüklerine göre değerlendirilen büyük ölçekli bankaların yapay sinir ağları ile kârlılıklarının öngörüsü

PDF

Bankalar her geçen gün yenilikçi yaklaşımlara adapte olarak faaliyet göstermektedir. Bankacılık sektörü ülke ekonomisi için önemli bir pozisyonda yer almaktadır. Bankaların temel amaçlarından biri göstermiş oldukları faaliyet çalışmalarında, sürdürülebilir kârlılığı ve verimliliği koruyarak büyümektir. Bu çalışmada aktif büyüklüklerine göre bankalar dikkate alınmıştır. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı aktif büyüklüğüne göre büyük ölçekli bankaların kârlılık öngörüsünü yapmaktır. Bu amaca ulaşmak için de yapay sinir ağları yöntemi bir araç olarak kullanılmıştır. Banka kârlılık öngörüsünde yapay sinir ağının eğitimi ve öngörüler Matlab (Sürüm 7.12) programı ile yapılmıştır. Çalışmada, 2003 Mart-2017 Haziran arası üç aylık dönem verileri dikkate alınmıştır. Bununla birlikte ortalama özkaynak kârlılığı bağımlı değişken olarak alınmıştır. Çalışmada kârlılığı etkilediği düşünülen on tane de bağımsız değişken kullanılmıştır. Yapay sinir ağı modelinde gerçekleştirilen analizle; test verilerine ait değerlerin ve gerçek değerlerin birbirine yakın olduğu gözlenmiştir. Bu sebepten dolayı kurulan ağlarla 2017 Eylül-2018 Haziran dönemleri için kârlılık öngörüsü yapılmıştır. Sonuç olarak bankalar için önemli olan kârlılık öngörülerinin, yapay sinir ağı modeli ile yapılabileceği görülmüştür.

Yayınlandığı Kaynak : Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 33
  • ISSN : 1300-4646
  • Sayı : 2
  • Sayfa Aralığı : 451-466
  • IO Kayıt No : 91399
  • Yayıncı : Atatürk Üniversitesi Yayınları