Merhaba Misafir

Okul öncesi öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık çalışmaları konusundaki görüşleri

PDF

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, okul öncesi eğitimde yer verilen etkinliklerden birisi olup çocukların ilkokula uyumlarını ve hazır bulunuşluk düzeylerini desteklemek amacıyla yapılan etkinliklerdir. Bu etkinliklerle çocuklar okuma yazmaya ve ilkokula hazır hale getirilir. Okul öncesi öğretmenleri ilkokula hazırlık için sosyal, duygusal, bilişsel ve motor gelişim alanları ile özbakım becerilerini desteklemeye yönelik etkinliklerin eşliğinde okuma yazmaya hazırlık çalışmaları yaptırırlar. Bazı öğretmenler okuma yazmaya hazırlık çalışmaları için defter, kağıt, kalem vb. kullanmakta çocuklara yazı yazdırmaya çalışmakta ve bu çalışmalarda sıklıkla çizgi çalışmalarına yer vermektedirler. Oysa okula hazırlık pek çok beceriyi geliştirmeyi kapsayan, uzun bir süreç içerisinde hedefe ulaşılan çalışmaları kapsamaktadır. Bu çalışma, okul öncesi öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık çalışmaları konusundaki görüşlerini ve uygulamalarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Mersin il merkezindeki Toroslar ilçesindeki bağımsız anaokullarda görev yapan 5-6 yaş grubu çocuklarla çalışan 35 okul öncesi öğretmeni katılmıştır. Veriler öğretmenlerle görüşmeler yapılarak elde edilmiştir. Veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin okuma yazmaya hazırlık çalışmaları kapsamında çoğunlukla çizgi ve yazı yazma çalışmalarına yer verdikleri tespit edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 23
  • ISSN : 1301-370X
  • Sayı : 198
  • Sayfa Aralığı : 271-286
  • IO Kayıt No : 91323
  • Yayıncı : Akademisyenler Birliği