Merhaba Misafir

Varoluşçu psikolojik danışma ve psikoterapi: Teori ve pratiği

PDF

Bu çalışmada varoluşçu psikolojik danışma ve psikoterapinin teori ve pratiği ele alınmıştır. Çalışmanın amacı varoluşçu yaklaşımın psikolojik danışma ve psikoterapide kullanımına ilişkin yeni bir bakış açısını uygulama örnekleriyle ortaya koymaktır. Bu çalışma, varoluşçu yaklaşımla ilgili yurtiçi alanyazında bugüne kadar çok az değinilen ve değinilmemiş olan boyutlara dikkat çekmesi ve psikolojik danışma ve terapide izlenen yol ile kullanılan beceriler konusunda ufuk açıcı bilgilere, yeterlik kazandırıcı uygulama örneklerine yer vermesi açısından özgün bir çalışmadır. Bu çalışma, bir kitap bölümü ve bir makaleden oluşan iki yurtdışı; tezler ve makalelerden oluşan dokuz yurtiçi yayın olmak üzere toplam 11 kaynaktan yararlanmak suretiyle, doküman incelemesi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öncelikli olarak varoluşçu felsefe ve temsilcilerine ilişkin giriş niteliğinde özet bilgilere yer verilmiştir. Sonra çalışmaya esas olan varoluşçu psikolojik danışma ve psikoterapinin öncüleri, temel kavramları, psikolojik rahatsızlıkların kökeni, danışan grupları, psikolojik danışma ve psikoterapide tedavi ve değişim süreci ayrıntılı olarak vak’a örnekleriyle ele alınmış, en sonunda da amaç odaklı varoluşçu psikolojik danışmayı temel alan psikoterapiye yeni bir bakış konulu çalışma uygulama örneği olarak sunulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 23
  • ISSN : 1301-370X
  • Sayı : 198
  • Sayfa Aralığı : 193-220
  • IO Kayıt No : 91316
  • Yayıncı : Akademisyenler Birliği