Merhaba Misafir

Borsa İstanbul’da Basım-Yayın Sanayi grubunda yer alan şirketlerin performanslarının Gri İlişkisel Analiz yöntemi ile değerlendirilmesi

PDF

Sahip olunan kaynakların belirlenen amaç doğrultusunda kullanımı ve istenilen sonuçlara ulaşılması firmaların kuruluş gerekçeleri içinde bulunmaktadır. Kullanılan kaynak ve elde edilen amaç arasındaki ilişki düzeyinin analizi hedeflenen ve bulunulan konum arasındaki mesafeyi ortaya çıkaracaktır. Süreç doğru yöntemler ile doğru analizlerin yapılması ile mümkündür. Bu çalışmada BİST’te Basım ve Yayın Sanayi grubunda işlem gören 7 adet firmanın finansal performanslarının Gri İlişkisel Analiz (GİA) yöntemi ile sıralanması amaçlanmıştır. Çalışmada belirlenen 12 finansal oran kullanılmıştır. Finansal oranlar firmaların 2011-2016 yılları genelinde hesaplanmış ve ortalama değerler analiz amacıyla kullanılmıştır. Sanayi grubu içinde başarı düzeyleri değerlendirilmiş ve karşılıklı olarak irdelenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 23
  • ISSN : 1301-370X
  • Sayı : 198
  • Sayfa Aralığı : 141-152
  • IO Kayıt No : 91311
  • Yayıncı : Akademisyenler Birliği