Merhaba Misafir

Öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanma tutumlarının incelenmesi

PDF

Bütün dünyada teknolojinin ilerlemesine paralel olarak, farklı arayışlar içine girilmiştir. Öğrencilerin teknolojiye yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla, çeşitli çalışmalar yapımaya çalışılmıştır. Bu araştırmanın amacı; Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğretmen adaylarının, eğitimde teknoloji kullanımlarıyla ilgili tutumlarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda Eğitim Fakültesi’nden mezun olacak olan öğretmen adaylarının eğitimde teknolojik araç ve gereç kullanmaya ilişkin fikirleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2017-2018 bahar dönemi, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin bölümlerinde öğrenim görmekte olan 300 öğretmen adayıdır. Öğretmen adaylarının eğitimde teknolojik araç ve gereç kullanmaya yönelik fikirlerini tespit etmek amacıyla “Eğitimde Teknolojinin Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği” veri toplama aracı olarak tercih edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının, eğitimde teknoloji kullanımlarıyla ilgili tutumları orta düzeyde olumlu tutum bulunmuştur. Eğitimde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarına bakıldığında cinsiyet değişkenine göre erkek öğretmen adaylarının lehine anlamlı farklılık olarak bulunmuştur. Sınıf düzeyi değişkenine göre 1 v e 3. S ınıflar a rasında 3. s ınıf lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. 1 ve 4. sınıflar arasında ise 4. sınıf lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Bölümler arası bakıldığında BÖTE ve Resim Öğretmenliği arasında BÖTE lehine, Sınıf Öğretmenliği ve Almanca Öğretmenliği arasında Sınıf Öğretmenliği lehine ve Sınıf Öğretmenliği ve Resim Öğretmenliği arasında Sınıf Öğretmenliği lehine anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Sahip oldukları teknolojik araç - gereç durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık sadece bilgisayar ve tablet PC arasında tablet lehine bulunmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 23
  • ISSN : 1301-370X
  • Sayı : 198
  • Sayfa Aralığı : 95-112
  • IO Kayıt No : 91304
  • Yayıncı : Akademisyenler Birliği