Merhaba Misafir

Sığınmacı çocuklar için oyun imkanı sağlamak: Yerel yönetimlere tavsiyeler üzerine bir tartışma

PDF

İnsanlar, doğal kaynaklı ya da yapay afetlerden dolayı ilk çağlardan bu yana göç halindedir. Yakın zamanda Suriye'de gelişen krizden dolayı dünya çapındaki göçmen sayılarında büyük bir artış olmuş ve bu göçmen dalgasından en çok etkilenen ülke Türkiye olmuştur. Bu uluslararası düzeyde bir problem olmasına rağmen, Türkiye göç rotasındaki ilk durak olduğu için göçmenlerin yaşadıkları birçok probleme ilk elden çözüm üretmek zorunda kalmıştır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin açıklamalarına göre Türkiye'de 2.8 milyon sığınmacı yaşamaktadır, fakat yasal olmayan yollardan ülkeye giren göçmenlerin de olduğu düşünüldüğünde bu sayının çok daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca 2016 yılında Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan anlaşma gereği Türkiye, Avrupa ülkeleri tarafından yasal sığınmacı olarak kabul edilene kadar daha fazla sayıda göçmene ev sahipliği yapmak zorunda kalacaktır. Bu süreç, göçmenlerin yaşamlarını olumsuz olarak etkilemektedir ve bu durumdan en çok etkilenen kitle, göçmen nüfusunun %50'lik kısmını oluşturan çocuklardır. Çocukların rekreasyonel aktivitelere katılma ve oyun oynama hakkı Çocuk Hakları Bildirgesi'nin 31. maddesi ile koruma altına alınmış olsa da, insanların sığınmacı olarak, geçici barınma alanlarında yaşadıkları bir ortamda çocukların oyun oynama haklarına saygı gösterildiğinden ve korunduğundan bahsetmek oldukça zordur. Bu sebeple bu makalede sığınmacı çocukların günlük mekanları ve oyun haklarını ne derece elde edebildikleri sorgulanacaktır. Dahası, bu makalede yerel yönetimlere tavsiyelerde bulunmak amacı ile çocuklara hızlı ve düşük bütçeli oyun sağlama stratejileri üzerine de bir tartışma yürütülecektir.

Yayınlandığı Kaynak : Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 23
  • ISSN : 1301-370X
  • Sayı : 198
  • Sayfa Aralığı : 53-66
  • IO Kayıt No : 91298
  • Yayıncı : Akademisyenler Birliği