Merhaba Misafir

Gruplar arası temas ve çapraz evlilikler: İzmir'de Alevi-Sünni evlilikleri

PDF

Bu makale, makro toplumsal dinamikler ile mikro toplumsal ilişkiler arasındaki bağlantıları ortaya çıkararak, çapraz evlilikler üzerinden gruplararası teması ortaya koymaktadır. İzmir’de yaşayan 43 Alevi-Sünni çapraz evlilik yapmış kişi (18 çift ve 7 birey), bu çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Bu çiftlerle yapılan derinlemesine mülakat tekniğiyle elde edilen veriler, çiftlerin, ailelerinin, akrabalarının ve topluluklarının arasındaki etkileşim ve teması anlamak için analiz edilmiştir. Bu etkileşim ve temas, çiftlerin birbirlerinin kültürel kökenine bağlı etkinliklere katılma sıklıkları, katılım biçimleri, etkilenme düzeyleri, birbirlerine kültürel katkıları, kendi ve birbirlerinin aileleri ve akrabaları ile görüşme sıklıkları üzerinden değerlendirilmiştir. Çalışma verileri, çapraz evliliklerin, kültürler arası ortaklıkları arttırma, önyargı ve ayrımcı kimlik kategorilerini sorgulama ve gruplar arası olumlu teması geliştirme potansiyelini açığa çıkarmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 23
  • ISSN : 1301-370X
  • Sayı : 198
  • Sayfa Aralığı : 1-24
  • IO Kayıt No : 91293
  • Yayıncı : Akademisyenler Birliği