Merhaba Misafir

Lena Salaymeh, İslam Hukuku’nun Başlangıcı: Geç Antik Çağ İslam Coğrafyası’nda Hukuk Gelenekleri (The Beginnings of Islamic Law: Late Antique Islamicate Legal Traditions)

PDF

Lena Salaymeh “İslam Hukuku’nun Başlangıcı: Geç Antik Çağ İslam Coğrafyası’nda Hukuk Gelenekleri” adlı eserinde İslam hukuku tarih yazımı (historiography) ve bu yazımının belli başlı yöntemlerine eleştiri getirmektedir. Kitap giriş ve sonucun haricinde altı farklı bölümden oluşmaktadır. Birinci, üçüncü ve beşinci bölümde, yazar mevcut tarih yazımı yaklaşımlarını ve İslamicate (İslam Coğrafyası) kavramını değerlendirirken; ikinci, dördüncü ve altıncı bölümler teorik tartışmaların ve savların somutlaştırıldığı üç farklı konuya ayırılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 1304-1045
  • Sayı : 32
  • Sayfa Aralığı : 407-411
  • IO Kayıt No : 90553
  • Yayıncı : Mehir Vakfı