Merhaba Misafir

Hz. Eyyûb kıssasının fıkhî yansımaları

PDF

Zaman ve mekanlar üstü Kur’ân’ın kıyamete kadar bâkî son ilahî kitap olduğundan, onun her ayetinin her zaman ve zemine hitap eden mesajları ve hükümlerinin olacağı açıktır. O itibarla Kur’ân’ın hukuka ilişkin çok sarih ve kat’î nasları yanında, erbâbına kendisini açarak bir çok hukukî mesele için temel teşkil edecek nice ayetleri bulunmaktadır. Peygamber kıssalarını veya geçmiş ümmetlerin şeriatlerini konu alan ayet/hadisleri de bu bağlamda düşünmek gerekir. Hz. Eyyûb kıssasının fıkhî/hukukî açıdan incelmeye tâbi tutulacağı bu çalışmayla Kur’ân’ın nasıl bitmez tükenmez bir hazine olduğu, salt tarihi olay algılanabilen ve ibret yönü öne çıkarılan bu kıssaların birçok fıkhî hükme nasıl kaynaklık yaptığı ve daha nice fıkhî hükme kaynaklık yapabileceğini göstermek amaçlanmıştır. Makalede Kur’an kıssaları ve şer’u men kablenâ’nın kaynak değeri konusuna özetle değinilecek, kısaca Hz. Eyyûb’un hayatına yer verilecek, daha sonra Hz. Eyyûb’un konu edildiği ayet ve hadislerden çıkarılan fıkhî hükümler arz edilmeye çalışılacaktır. Bahse konu hükümler etrafında fakihlerin farklı yaklaşımları ortaya konmaya çalışılacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 1304-1045
  • Sayı : 32
  • Sayfa Aralığı : 225-260
  • IO Kayıt No : 90535
  • Yayıncı : Mehir Vakfı