Merhaba Misafir

Sosyal değişme ekseninde İslâm hukuku

PDF

Değişim kaçınılmaz bir olgudur. Tarih boyunca değişmeyen neredeyse hiçbir şey yoktur. İslâm, fert ve toplum hayatına yön vermek, insanları doğru yola iletmek ve getirdiği ilkeler doğrultusunda yaşamalarını temin etmek için gelmiştir. İslâm hukuku, gerek Kur’an ve sünnetin genel karakteri gerekse koyduğu prensipler ve ilkelerle sosyal değişime bağlı olarak her coğrafyada insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek özgün bir hukuk sistemidir. Önemli olan başta ictihad müessesesi olmak üzere İslâm hukukuna bu dinamizmi veren vasıtaları işletebilmektir.

Yayınlandığı Kaynak : İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 2018
  • ISSN : 1304-1045
  • Sayı : 32
  • Sayfa Aralığı : 71-103
  • IO Kayıt No : 90526
  • Yayıncı : Mehir Vakfı