Merhaba Misafir

“İslam Fütuhatı ve Azerbaycan” konusu Sovyet dönemi Azerbaycanlı oryantalistlerin çalışmalarında (Ziya Bünyadov ve Naile Velihanlı örneğinde)

PDF

Azerbaycan oryantalizminin İslam fütuhatı üzere en önemli araştırmacılarının başında Ziya Bünyadov ve Naile Velihanlı gelirler. Her iki bilim adamı İslam fetihlerine ideolojik olarak oryantalist yaklaşımsergilemişler. Aynı zamanda hem Naile Velihanlı, hem de Ziya Bünyadovda Batı, özellikle de rus oryantalistlerinin etkisi duyulur. Metod olarak Marksist tarihi materyalizm ve determinizm metodolojisini kullanmaya çalışmışlar. Sonuçta çalışmalarındakı İslam tarihi ile kaynaklardakı İslam tarihi bazı zaman bir-biri ile uyuşmamaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi (OTAD)
  • Yıl : 2018
  • Cilt : 2
  • Sayı : 2
  • eISSN : 2618-6543
  • Sayfa Aralığı : 111-128
  • IO Kayıt No : 90513
  • Yayıncı : Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi