Merhaba Misafir

75. Kıyâme Suresinin 16-19. ayetlerinin anlaşılma sorunları üzerine

PDF

Bu çalışma 75. Kıyâme Suresi’nin 16-19. ayetlerinin anlaşılma sorunlarına değinmektedir. Geleneksel görüşe göre ayetler Hz. Peygamberin vahiy alma sürecinde vahyi unutma kaygısıyla dilini oynatması, kendisine söylenen sözleri ezberlemeye çalışması olarak tasvir edilmektedir. Ne var ki günümüzde bu ayetler geleneksel anlayışın aksine ahirette günahkâr insanların durumunu resmeden bir biçimde ele alınmaktadır. Yani bu ayetlerin muhatabı, hesabının acele görülmesini isteyen kişi olarak resmedilmektedir. Böyle yorumlamanın gerekçesi olarak bahse konu ayetlerin surenin diğer pasajlarıyla uyum içinde olmaması gösterilmektedir. Bu görüşün savunulmasında ki temel neden ise, Kur’an’ın kendi içinde bütünlüklü bir yapı olarak görülmesi ve değerlendirilmesidir.

Yayınlandığı Kaynak : Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.17218/hititsosbil.477194
  • Cilt : 11
  • ISSN : 1308-5107
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2536-4944
  • Sayfa Aralığı : 1719-1726
  • IO Kayıt No : 90267
  • Yayıncı : Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü